banner

Reglement

Doel

Om onze favoriete club ‘Club Brugge K.V.” zoveel mogelijk in de belangstelling te plaatsen en onze leden van elk nieuws zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Werking

De supportersvereniging dient ervoor te zorgen dat alle leden zo comfortabel mogelijk de wedstrijden van hun favoriete club kunnen bijwonen, gemakkelijk aan hun tickets voor de wedstrijden geraken. Hiervoor dienen wel enkel regels in acht genomen te worden, aangezien onze club aangesloten is bij de supportersfederatie.

Wie zich hier niet aan kan houden, kan en zal uitgesloten worden uit onze club en doorgegeven worden aan de supportersfederatie. Zo niet loopt de club het risico om geschrapt of geschorst te worden.

Het Bestuur

Om lid te worden van het bestuur dient men minstens 2 jaar lid te zijn van de club. Om lid te worden van het hoofdbestuur moet men minstens 2 jaar lid zijn van het bestuur. Het bestuur bestaat uit:

 1. Voorzitter
 • Waakt over de goede werking van de club en het bestuur.
 • Neemt de nodige verantwoordelijkheid als er zich iets voordoet op busreizen en in de club in het algemeen.
 • Verwelkomt het bestuur op de vergaderingen, maakt een agenda op voor de vergadering, vraagt het kasverslag aan de schatbewaarder.
 • Heeft de laatste stem, bij stemmingen over bepaalde onderwerpen en in het bijzonder bij de verkiezing van het hoofdbestuur, met uitzondering bij het kiezen van de voorzitter.
 • Sluit de vergadering.
 • Onderhoudt de contacten met de peter en het federatiebestuur.
 1. Ondervoorzitter
 • Neemt de functie van voorzitter over, indien deze afwezig is.
 • Maakt het verslag op van de vergadering.
 • Woont de federatievergaderingen bij en maakt eveneens een verslag op.
 • Houdt een overzicht bij van de leden van het bestuur.
 1. Schatbewaarder
 • Maakt het verslag op van de in- en uitgaven en legt deze voor op de vergadering.
 • Zorgt voor de kaartenbestelling voor de thuiswedstrijden (zowel competitie als Europees).
 1. Bestuursleden

Zijn aanwezig op de vergaderingen. Kunnen voorstellen naar voren brengenHebben stemrecht bij bepaalde beslissingen.Staan in voor bepaalde taken, dit om de taken van het hoofdbestuur te verlichten.

Eén persoon zorgt voor de kaartenbestelling op verplaatsingen, maakt de verplaatsing het liefst zelf ook mee. Zorgt ervoor dat de verplaatsingen zonder problemen verloopt.

Hij of zij ondertekent het blad voor ticketontvangst.

Eén persoon zorgt ervoor dat de leden worden doorgegeven aan de federatie.  Dat alle leden op de hoogte blijven van wat er in de club te gebeuren staat.  Doet samen met een 2de persoon de inschrijvingen voor de bus.

Meerdere personen zorgen voor het klaarzetten van de drank, gaan rond op de bus en zorgen voor de verkoop van de drank.

Verkiezingen

Om de 2 jaar is er een bestuursverkiezing.

Wie zich kandidaat stelt om in het bestuur te zetelen dient er zich van bewust te zijn dat hij of zij zich engageert voor tenminste 2 jaar. Zeker wat betreft de kandidaten voor het hoofdbestuur. De huidige hoofdbestuursleden dienen zich niet opnieuw kandidaat te stellen.

Elk bestuurslid dat zich voor een hoofdfunctie kandidaat wil stellen moeten dit schriftelijk doen en aan de secretaris overhandigen in gesloten envelop, deze zal op de vergadering zelf worden geopend.

Indien er leden zijn die het bestuur willen vervoegen kunnen zij zich schriftelijk kandidaat stellen. Eveneens gericht aan de secretaris in gesloten envelop.

Het hoofdbestuur wordt verkozen door de bestuursleden. Enkel indien er meerdere personen zijn voor een functie moet er tot stemming overgegaan worden. De te verkiezen personen mogen niet mee stemmen.

Bij gelijkheid van stemmen blijft de huidige voorzitter in zijn functie
Voor secretaris of schatbewaarder zal de voorzitter de persoon aanduiden indien er gelijkheid der stemmen is.

Wie zijn functie van hoofdbestuur niet meer ziet zitten of niet meer kan uitoefenen wegens ziekte, familiale of andere redenen, zal men in eerste instantie proberen te overtuigen om in het bestuur te blijven. Indien dit niet mogelijk is zal het ontslag aanvaardt worden.

Toch is het mogelijk dat sommige personen in hun functie niet houdbaar meer zijn.
Bv. persoonlijke fouten, vetes en/of anderen zaken in tegenstrijd met het clubreglement.

Hierover zal dan worden gestemd en al dan niet zal hun ontslag worden geëist.
De bestuursleden kunnen gemakkelijker afvloeien en nieuwe leden kunnen gemakkelijker aansluiten.

Vergaderingen

Mogen door ieder lid bijgewoond worden, deze mogen bepaalde ideeën naar voren brengen. Er zal steeds met hun voorstellen rekening gehouden worden.

Ze mogen steeds het kasverslag inkijken en moeten het verslag van de vorige vergadering ondertekenen, indien zij aanwezig waren.

Vergaderingen worden gepland in samenspraak met alle bestuursleden. Er wordt minimaal een 6-tal keer per seizoen vergaderd. Voor speciale gelegenheden wordt nogmaals afzonderlijk vergaderd indien nodig.(supportersavond, clubfeest,…)

Het bestuur.