Pronostiek 2014 - 2015

Pronostiek seizoen 2014 - 2015

Iedere geïnteresseerde mag meespelen met de pronostiek.

De wedstrijdformulieren zijn te bekomen in café “Moesj” of via de site
www.fcb-friends.be (zie pronostiekformulier).
Deze worden eveneens wekelijks via e-mail verstuurd.
De formulieren dienen te worden afgegeven in het lokaal voor zaterdagavond 19u30 of doorgestuurd via mail in excel bestand naar
joel.steeman@telenet.be EN bakero23@hotmail.be .
Deelnemen kost 2.50 euro per speeldag.

De formulieren bestaan uit 3 delen.
Er dienen 2 delen te worden afgegeven in het café. Eentje blijft bij Moesj ter nazicht, het andere deel wordt meegenomen door de persoon die de pronostiek verbetert.
Het derde deel is voor de speler zelf.

Per speeldag zijn er 12 wedstrijden en 4 reservewedstrijden. Indien er een wedstrijd begint voor 19u30 komt de 1ste reservewedstrijd naar boven.
Per speeldag mogen er niet meer dan 8 dezelfde prognoses voorkomen. Dit op de eerste 12 wedstrijden.
Per zelfde prognose dat er meer opstaat, wordt er 1 punt afgetrokken van de uitslag dit weekend.
NIEUW: Tot nu kreeg iedere speler die zijn formulier niet had binnengebracht of doorgestuurd via mail, maar wel betaald heeft,  hetzelfde aantal punten als de laagste score. Vanaf dit seizoen zullen deze spelers 1 punt minder krijgen. Dus als de laagste score 4 zou zijn krijgen de spelers die hun formulier niet hebben binnengebracht een 3, indien ze betaald hebben. Anders wordt dit 0.

Enkel de stand na de reguliere speeltijd (90 minuten) wordt in rekening gebracht. Een speeldag is geldig van zodra er 8 wedstrijden gespeeld werden op deze vooropgestelde speeldag. Indien een wedstrijd uitgesteld wordt, telt deze niet meer mee voor de speeldag. Zelfs niet de dag daarop.

De weekwinnaar ontvangt 1 euro per deelname.
Naar het eindklassement gaat er 1.25 euro per deelname.
De 0.25 euro die overblijft gaat naar de kas.

Per weekend wordt er een klassement opgemaakt die via de site (zie klassement), per e-mail of bij Moesj te raadplegen valt.
Indien je ook via e-mail het klassement wil doorkrijgen stuur dan een mailtje naar
joel.steeman@telenet.be
De periode van spelen gaat over 40 speeldagen.

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men 27 keer deelgenomen hebben.

Eind mei of begin juni gebeurt de uitreiking van de geldprijzen in ons lokaal café ‘Moesj’.

Succes!!!